Greek English

Συμβεβλημένο Εργαστήριο για Βιοδείκτες

Η ΒΙΟΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΝΟΤΥΠΟΣ ΑΕ δημιουργήθηκε το Δεκέμβριο του 2004 ως μία νεοφυής βιοτεχνολογική επιχείρηση με στόχο την παροχή εξειδικευμένων εργαστηριακών υπηρεσιών έρευνας και εφαρμογών μοριακής κυτταρογενετικής στην βιοϊατρική κοινότητα.

 

Ιδρύθηκε από την ΒιοΑναλυτική ΑΕ, μία πρωτοπόρα εταιρία της ελληνικής αγοράς στη μοριακή διαγνωστική και εργαστηριακή υποδομή, και από την ερευνήτρια Δρ. Γεωργία Μπάρδη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πειραματικής Κλινικής Γενετικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Λουντ, Σουηδία και πρώην επικεφαλής του τμήματος κυτταρογενετικής στο αντικαρκινικό Νοσοκομείο Αθήνας "Ο Άγιος Σάββας".

 

Η ΒΙΟΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΝΟΤΥΠΟΣ ΑΕ επιχορηγήθηκε από την Ελληνική Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας στα πλαίσια του 3ου Κοινοτικού Προγράμματος Στήριξης (03 ΠΡΑΞΗ 26)

 

 

Προφίλ

Προφίλ Γενότυπος

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

 

• Η ΒιοΑναλυτική-ΓενόΤυπος Α.Ε. δημιουργήθηκε το Δεκέμβριο του 2004 για να δώσει υπόσταση στην έννοια της αξιόπιστης και κλινικά χρήσιμης γενετικής ανάλυσης, μετατρέποντας επιτεύγματα της σύγχρονης έρευνας στη Γενετική του ανθρώπου σε χρήσιμα εργαστηριακά εργαλεία στην Αιματολογία-Ογκολογία και σε άλλα Βιοϊατρικά πεδία

• Είναι το πρώτο εργαστήριο Γενετικής στην Ελλάδα που πήρε πιστοποιητικό του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) βάσει των απαιτήσεων του διεθνούς προτύπου ISO 15189

 

ΣΤΟΧΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

• Φαρμακευτικές εταιρείες που διεξάγουν παρεμβατικές και προωθητικές μελέτες ή αναζητούν συνεργασίες σε μελέτες φαρμακογονιδιωματικής και ανάπτυξης φαρμάκων

• CROs που έχουν ανάγκη από γενετικές υπηρεσίες για κλινικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων των συνοδευτικών διαγνωστικών εξετάσεων (companion diagnostics), καθώς επίσης και για κλινικές μελέτες στην Αιματολογία-Ογκολογία και Λοιμώδη νοσήματα

• Γενικά νοσοκομεία και κλινικές για Ογκολογία, Αιματολογία, Γυναικολογία, Λοιμώδη νοσήματα, μονάδες εντατικής παρακολούθησης, Μικροβιολογία, Καρδιολογία, Παθολογία, Ουρολογία, Ορθοπεδική, Παιδιατρική, ειδικότητες διαγνωστικής σημασίας

• Δίκτυα διαγνωστικών κέντρων & ακαδημαϊκές ομάδες

• Οργανισμούς ιατρικής ασφάλειας

• Επιχειρήσεις Βιοτεχνολογίας/εταιρείες παραγωγής διαγνωστικών πακέτων (diagnostic kits) για την επικύρωση των νέων μοριακών δοκιμών

 

ΑΞΙΕΣ/ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 

• Πλήρης ποιοτική διαχείριση και ασφαλισμένες υπηρεσίες

• Άριστη επιστημονική κατάρτιση, υψηλός βαθμός ειδίκευσης και επιτυχημένο ιστορικό διεξαγωγής υψηλού επιπέδου διαγνωστικών εξετάσεων

• Συμφωνία ως προς τις Διεθνείς Οδηγίες για κάθε υπηρεσία

• Κλινικά επικυρωμένη και τυποποιημένη ροή της δουλειάς NGS (Αλληλούχιση Νέας Γενιάς) από το στάδιο της απομόνωσης DNA μέχρι την ανάλυση των δεδομένων

• Τεχνολογία αιχμής και καθιερωμένα αντιδραστήρια των εταιρειών Qiagen, Illumina, Roche, Applied Biosystems, Leica, Nikon, κ.λ.π.

• Επικυρωμένα CE-IVD αντιδραστήρια, αλγόριθμοι και διαδικασίες

• Κλινικού επιπέδου ανάλυση δεδομένων NGS μέσω της τεχνολογίας SOPHiA GENETICS’ collective Artificial Intelligence (SOPHiA™), η οποία ανιχνεύει, χαρακτηρίζει και ταξινομεί όλα τα είδη γενετικών παραλλαγών

• Συλλογή κλινικής σημασίας πληροφορίας για τους συμπαγείς όγκους και τις αιματολογικές νεοπλασίες, με τη χρήση τoυ δικτύου OncoPortal™ της πλατφόρμας SOPHiA DDM® (SOPHiA™), το οποίο παρέχει πλήρεις χαρακτηρισμούς των σχέσεων μεταξύ ανθρωπίνων γενετικών παραλλαγών, νοσημάτων και θεραπευτικών πρωτοκόλλων

• Πρόσβαση στη μεγαλύτερη παγκοσμίως κοινότητα κλινικής γενωμικής, μέσω της πλατφόρμας SOPHiA DDM® (SOPHiA™), όπου χιλιάδες επιστήμονες μοιράζονται δεδομένα με ανώνυμο και ασφαλή τρόπο

• Εξασφαλισμένη και κρυπτογραφημένη αποθήκευση γονιδιωματικών δεδομένων σε ISO 27001 επικυρωμένα κέντρα δεδομένων

• Άριστος χειρισμός και μεταφορά δειγμάτων από πιστοποιημένο μεταφορέα βιολογικών/κλινικών δειγμάτων

• Ευρύ φάσμα πειραματικών πρωτοκόλλων και εφαρμογών, βασισμένων στις πιο σύγχρονες τεχνολογίες γενετικής ανάλυσης

• Ταχεία ανάλυση και επικοινωνία αποτελεσμάτων για την έγκαιρη χρήση/αξιοποίηση τους

• Αξιοπιστία προς τους συνεργάτες μας και τους τελικούς παραλήπτες των αναλύσεων

• Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά/διεθνή δίκτυα και ομάδες εργασίας για τη γενετική αποσαφήνιση κρίσιμων ασθενειών

• Η καινοτομία αποτελεί την κινητήρια δύναμη για συνεχή ανάπτυξη

• Προσήλωση στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και οδηγίες για την βιοηθική, την ιδιωτικότητα και τον χειρισμό προσωπικών στοιχείων

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

 

1. Καρυότυπος/Καρυότυπος υψηλής ευκρίνειας

 

2. Φθορίζων in situ Υβριδισμός (FISH)

-Πολυχρωματικός υβριδισμός ενός ή περισσοτέρων χρωμοσωμάτων ή και ολόκληρου του γονιδιώματος (mFISH)

-Πολυχρωματική ζωνοποίηση υψηλής ακρίβειας (mBAND)

 

3. Aνάλυση μιτωτικών και μεσοφασικών πυρήνων με FISH

-Με ανιχνευτές για επαναλαμβανόμενες DNA αλληλουχίες (κεντρομερή/τελομερή)-

-Με ανιχνευτές για χρωμοσώματα ή γενετικούς τόπους (gene loci)

 

4. Ανάλυση DNA

-Αλληλούχιση Νέας Γενιάς - NGS (Illumina MiSeq και NextSeq)

-Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR)

-Ποσοτική PCR πραγματικού χρόνου (Real-Time PCR)

-Αλληλούχιση DNA

-Αλληλούχιση μέσω ανίχνευσης πυροφωσφορικών (Pyrosequencing)

-Αλληλούχιση κατά Sanger για την ανίχνευση πολυμορφισμών και μεταλλάξεων

 

5. Aνάλυση γονιδιακής έκφρασης

-PCR ανάστροφης μεταγραφάσης (RT-PCR)

-PCR πραγματικού χρόνου (Real-Time PCR)

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

 

Η «ΒιοΑναλυτική-ΓενόΤυπος Α.Ε.» παρέχει υπηρεσίες γενετικού ελέγχου για την υποστήριξη κλινικών δοκιμών, έρευνας, επικύρωσης νέων μοριακών αναλύσεων και ανάπτυξης φαρμάκων. Η «SOPHiA GENETICS», παγκόσμια ηγέτιδα της Ιατρικής που καθοδηγείται από ιατρικά δεδομένα (Data-Driven Medicine), είναι μια εταιρεία τεχνολογίας υγείας που έχει αναπτύξει την SOPHiA AI, την πιο προηγμένη τεχνολογία για την κλινική γονιδιωματική, βοηθώντας τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας να διαγιγνώσκουν καλύτερα και να θεραπεύουν τους ασθενείς.

Ορισμένες από τις πιο πρόσφατες συνεργασίες μας περιλαμβάνουν:

 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ:

• JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL NV (Parexel international)

• THERMO-FISHER-LIFE TECHNOLOGIES

• NOVARTIS PHARMA SERVICES AG

• JANSSEN-CILAG

• ROCHE HELLAS

• GlaxoSmithKline

• CIDARA Therapeutics Inc.

• ARRAY BIOPHARMA INC (ICON Clinical Resarch Espan SL)

• MILLENNIUM Pharmaceuticals Inc

• Infinity Pharmaceuticals

• CELGENE International Sarl

• ΑΒ SCIENCE

• Oncopeptides AB

 

CROs:

• PSI CRO AG

• ZEINCRO

• CORONIS RESEARCH

• PPD Global limited

• INC Res.

• Clintrax Global

 

ΑΛΛΑ:

• Hellenic Oncology Society

• ForHealth S.A.

• Πανεπιστήμιο Αθηνών

• Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας

• Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ)

• Πανεπιστήμιο Κρήτης

• Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Η ΒιοΑναλυτική-ΓενόΤυπος AE εξυπηρετεί την αγορά υγειονομικής περίθαλψης προσφέροντας αναλύσεις Κυτταρογενετικής και Μοριακής Γενετικής, σχεδιασμένες να απαντούν ερωτήματα σχετιζόμενα με τη διάγνωση, πρόγνωση και τη θεραπευτική επιλογή αιματολογικών και συμπαγών όγκων.