Greek English

Συμβεβλημένο Εργαστήριο για Βιοδείκτες

Η ΒΙΟΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΝΟΤΥΠΟΣ ΑΕ δημιουργήθηκε το Δεκέμβριο του 2004 ως μία νεοφυής βιοτεχνολογική επιχείρηση με στόχο την παροχή εξειδικευμένων εργαστηριακών υπηρεσιών έρευνας και εφαρμογών μοριακής κυτταρογενετικής στην βιοϊατρική κοινότητα.

 

Ιδρύθηκε από την ΒιοΑναλυτική ΑΕ, μία πρωτοπόρα εταιρία της ελληνικής αγοράς στη μοριακή διαγνωστική και εργαστηριακή υποδομή, και από την ερευνήτρια Δρ. Γεωργία Μπάρδη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πειραματικής Κλινικής Γενετικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Λουντ, Σουηδία και πρώην επικεφαλής του τμήματος κυτταρογενετικής στο αντικαρκινικό Νοσοκομείο Αθήνας "Ο Άγιος Σάββας".

 

Η ΒΙΟΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΝΟΤΥΠΟΣ ΑΕ επιχορηγήθηκε από την Ελληνική Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας στα πλαίσια του 3ου Κοινοτικού Προγράμματος Στήριξης (03 ΠΡΑΞΗ 26)

 

 

Για Μοριακή Γενετική

For Molecular Genetics

Λήψη δείγματος

 

Σημειώστε το όνομα του ασθενούς στο δοκιμαστικό σωλήνα. Συμπληρώστε τη φόρμα συλλογής δείγματος. Αποστολή δείγματος και του συνοδευτικού εγγράφου (παραπεμπτικού) στο εργαστήριο. Ενημερώστε το εργαστήριο για τη συλλογή και τη μεταφορά του δείγματος.

 

ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

(Για τον κατάλληλο τύπο δείγματος ελέγξτε το "είδος δείγματος" στο πλαίσιο "προδιαγραφές δοκιμής" στον κατάλογο αναλύσεων ή επικοινωνήστε με το εργαστήριο)

 

PCR/RT-PCR/RT-Nested PCR/ΠΟΣΟΤΙΚΟ RT-PCR

 

-Περιφερικό αίμα: 5.0 mL περιφερικού αίματος από ενήλικες, 2.0 mL από παιδιά, σε σωλήνα με EDTA, (μωβ πώμα). Ανακινείστε καλά μετά τη συλλογή (αναστρέφοντας τον σωλήνα) για να αποφευχθούν τα κυτταρικά συσσωματώματα. Αποστολή στο εργαστήριο εντός 24 ωρών από τη λήψη του. Αποθήκευση και μεταφορά σε θερμοκρασία δωματίου (15-280C).

 

-Μυελός των οστών: 1.0-2.0 mL μυελού των οστών από ενήλικες, 1.0 mL από παιδιά, σε σωλήνα με EDTA, (μωβ πώμα). Ανακινείστε καλά μετά τη συλλογή (αναστρέφοντας τον σωλήνα) για να αποφευχθούν τα κυτταρικά συσσωματώματα. Αποστολή στο εργαστήριο εντός 24 ωρών από τη λήψη του. Αποθήκευση και μεταφορά σε θερμοκρασία δωματίου (15-280C).

 

-Συμπαγής όγκος: 0.2 cm3 ιστού από χειρουργική βιοψία σε:

α) αποστειρωμένο σωλήνα με 3.0-5.0 mL φυσιολογικό ορό. Αποστολή στο εργαστήριο εντός 12 ωρών από την λήψη του. Αποθήκευση και μεταφορά σε 2-80C.

β) αποστειρωμένο σωλήνα που έχει καταψυχθεί σε υγρό άζωτο (-80°C). Αποστολή στο εργαστήριο εντός 48 ωρών από την λήψη του. Αποθήκευση και μεταφορά σε ξηρό πάγο.

 

 

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

 

-Ιικό φορτίο για HAV, HBV, HCV, HIV, HDV και γονοτύποι HCV: 5mL περιφερικού αίματος σε σωλήνα με EDTA (αποστολή εντός 6 ωρών από τη συλλογή του δείγματος και μεταφορά στους 2-80C) ή 2.0 ml πλάσματος (1.0 mL από παιδιά) το οποίο έχει διαχωρισθεί από περιφερικό αίμα σε σωλήνα με EDTA (μωβ πώμα). Ο διαχωρισμός του πλάσματος πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός 6 ωρών από την συλλογή του αίματος, με φυγοκέντρηση στα 800-1600 x g για 20 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου. Το πλάσμα μεταφέρεται σε ένα αποστειρωμένο σωλήνα πολυπροπυλενίου. Aποστολή στο εργαστήριο εντός 48 ωρών από την συλλογή. Αποθήκευση και μεταφορά σε -200C.

 

-Έλεγχος, γονότυποι HPV: 5 mL σε μέσο υγρής κυτταρολογίας (LBC) PreservCyt® (φιαλίδιο ThinPrep liquid PAP) από την Cytyc Corporation (η συλλογή των δειγμάτων κυττάρων τραχήλου σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή). Μεταφορά κάθε φιαλιδίου ThinPrep® σε ξεχωριστά σφραγισμένη συσκευασία. Αποστολή στο εργαστήριο εντός 96 ωρών από τη συλλογή. Αποθήκευση και μεταφορά σε 2-80C.

 

-Λοιμώξεις αναπνευστικού (π.χ. ανίχνευση Mycobacterium tuberculosis): Πτύελα απόχρεμψης, προκλητά πτύελα, βρογχικές εκκρίσεις και βρογχιοκυψελιδικές εκπλύσεις (BAL) σε αποστειρωμένο δοχείο. Τα δείγματα πρέπει να είναι απολυμασμένα και υγροποιημένα με τη χρήση των μεθόδων NaOH - NALC. Μεταφορά κάθε δείγματος σε ξεχωριστά σφραγισμένη συσκευασία. Αποστολή στο εργαστήριο εντός 72 ωρών από τη συλλογή. Αποθήκευση και μεταφορά σε 2-80C.

 

-Λοιμώξεις ουρογεννητικού (π.χ Ανίχνευση Chlamydia trachomatis): 10-50 mL των πρώτων ούρων ούρησης σε καθαρό δοχείο πολυπροπυλενίου χωρίς συντηρητικά. Ο ασθενής δεν θα πρέπει να έχει ουρήσει κατά την διάρκεια των 2 προηγούμενων ωρών. Ενδοτραχηλικά ή κολπικά δείγματα γυναικών, ουρηθρικά δείγματα ανδρών που έχουν συλλεγεί και μεταφερθεί με χρήση 3 mL μέσου μεταφοράς καλλιέργειας 2SP (Transfer Culture medium 2SP), Bartels ChlamTrans, SRG CTM ή M4. Ο στυλεός και τυχόν πλεόνασμα βλέννας πρέπει να έχει αφαιρεθεί πριν την αποστολή στο εργαστήριο. Αποστολή στο εργαστήριο εντός 24 ωρών από τη συλλογή. Αποθήκευση και μεταφορά σε 2-80C.

 

-Ιογενείς Λοιμώξεις- Οφθαλμολογικές, Νευρολογικές, Συστημικές

(π.χ. CMV,ParvoB-19, HSV1,2, VZV): 1.0 mL ΕΝΥ ή οφθαλμικó ή αμνιακό υγρό ενηλίκων (0.25 mL ΕΝΥ παιδιών) σε αποστειρωμένο, δοχείο, κατεψυγμένο. 2.0 ml πλάσματος (1.0 mL από παιδιά) το οποίο έχει διαχωρισθεί από περιφερικό αίμα σωλήνα με EDTA, (μωβ πώμα). Ο διαχωρισμός του πλάσματος πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός 6 ωρών από την συλλογή του αίματος, με φυγοκέντρηση στα 800-1600 x g για 20 λεπτών σε θερμοκρασία δωματίου. Το πλάσμα μεταφέρεται σε ένα αποστειρωμένο σωλήνα πολυπροπυλενίου. Aποστολή στο εργαστήριο εντός 48 ωρών από την συλλογή. Αποθήκευση και μεταφορά σε -200C.

 

SEQUENCING

 

0.7μg πλασμιδίου 3-10kb, 1.5μg πλασμιδίου 10-20kb, 10μg κοσμιδίου 30-45kb, 0.05μg PCR προϊόντος 200bp, 0.2μg PCR προϊόντος 200-500bp, 0.3μg PCR προϊόντος 500-1000bp, 0.5μg PCR προϊόντος 2000 bp ή δυο αντιδράσεις PCR (100μl) για ακαθάριστο PCR προϊόν. 20mL εκκινητών, συγκέντρωσης 10pmol/mL. Τα δείγματα πρέπει να μην περιέχουν EDTA.

Η ΒιοΑναλυτική-ΓενόΤυπος AE εξυπηρετεί την αγορά υγειονομικής περίθαλψης προσφέροντας αναλύσεις Κυτταρογενετικής και Μοριακής Γενετικής, σχεδιασμένες να απαντούν ερωτήματα σχετιζόμενα με τη διάγνωση, πρόγνωση και τη θεραπευτική επιλογή αιματολογικών και συμπαγών όγκων.